Thảo luận:Phát triển hay không phát triển

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một số chữ trong trang này bị lỗi font.Nguyễn Thế Phúcthảo luận 00:32, ngày 13 tháng 1 năm 2008 (CST)