Thảo luận:Tác hại của ánh sáng smart phone đối với sức khỏe người dùng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Không chỉ ánh sáng, nhiều smartphone được sản xuất ở TQ có khả năng gây ung thư nếu quy trình sản xuất không tốt: http://news.zing.vn/So-phan-bi-tham-cua-nhung-cong-nhan-san-xuat-smartphone-post409155.html

Vloser, 15:13, 18/4/2014 (CEST)