Thảo luận:Trích phương thức

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

"Phương thức ngắn và được đặt tên tốt có nhiều ích lợi. Trước hết, nó tăng cơ hội được các phương thức khác sử dụng khi các phương thức được tinh chỉnh..."

Ý trên rất chính xác!

Nguyenthephuc, 00:19, 25/6/2011 (UTC)