Thảo luận:Vài suy nghĩ về quyết định thu học phí ở một trường đại học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Những suy nghĩ rất đáng quan tâm. Cao Xuân Hiếu 06:10, ngày 18 tháng 9 năm 2007 (CDT)

Bản Đối thoại của nhà kinh tế học Vũ Quang Việt (Cục thống kê Liên Hiệp Quốc, New York) đối với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về vấn đề giáo dục. (nguồn tạp chí Diễn Đàn, Phần I trên báo Lao động).