Thảo luận:Vũ trụ trong một nguyên tử

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bên đây có vẻ không quan trọng lắm về vấn đề bản quyền như wikipedia thì phải?--
Lê vũ (thảo luận) 11:40, 5/4/2010 (ICT)
Ở đây vấn đề bản quyền phức tạp hơn ở WP chứ tầm quan trọng của bản quyền là như nhau. Xin xem VLOS:VLoS so sánh với WikipediaVLOS:Quyền tác giả.
WikiSysop (thảo luận) 13:49, 5/4/2010 (ICT)
Đã đọc lại, có phần có khi là khắt khe hơn thật. Ví như bài của tác giả nào đã giữ bản quyền thì khi sửa chữa thì phải thảo luận và được đồng ý. Suy ra thư viện khoa học ở 1 khía cạnh nào đó không cho "những người không biết gì" và "những người biết" quyền sửa đổi như nhau như tinh thần của wikipedia.--
Thần Gió (thảo luận) 15:00, 5/4/2010 (ICT)
Thực ra không phải là phân biệt user mà là phân biệt đóng góp (editing). Nếu editing là để hoàn thiện chính tả, chỉnh sửa lỗi hình ảnh và minh họa thì rất được hoan nghênh. Nếu editing mà muốn thay đổi văn phong, bố cục thì phải tham khảo ý kiến tác giả chính. Một điều khác biệt quan trọng ở WP và VLOS là có thể có nhiều hơn 1 bài viết về một nội dung, chủ đề. Thể nên bạn vẫn có thể tạo một bài viết độc lập trên VLOS và đưa link tham khảo vào trang bài viết gốc. Hiếu
WikiSysop (thảo luận) 15:23, 5/4/2010 (ICT)