Thảo luận Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Dự án sách miễn phí OpenStax College

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chào Huy Dương. Hoan nghênh bạn tham gia dự án. Hãy download sách gốc và cho biết bạn muốn tham gia dịch những chương nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với chương từ 1 đến 8 trước.

Cao Xuân Hiếu, 14:48, 10/9/2015 (UTC)

Gửi trưởng nhóm Cao Xuân Hiếu: Mình là Nguyễn Huy Dương, học chuyên nghành di truyền học. Mình muốn tham gia dịch cuốn sách này với mục đích trao đổi học hỏi từ các thành viên để nâng cao khả năng tiếng anh chuyên nghành và kiến thức sinh học. Mong nhận được ý kiến của nhóm trưởng về nội dung và kế hoạch dịch sách Concepts of Biology.

Huyduongts, 14:00, 10/9/2015 (UTC)