Thủ thuật windows

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

1. Sửa chữa lỗi windows [sửa]

Máy không chịu Shut Down[sửa]

Bước 1: Start --> Run --> Gõ cmd --> Gõ Regedit

Bước 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Machine\software\Microsoft\WindowsNT\currentVersion\Winlogon

Bước 3: Nhìn sang cửa sổ bên phải, tìm dòng PowerdownAfterShutdown --> click chuột phải --> click Modify.

Bước 3.1

Bước 4: Nhập giá trị cho ô Value data 1.

Windows file potection:[sửa]

Cách 1: ….Machine\Software\Microsoft\Windows NT\curentVersion\Winlongon Bạn sẽ tìm thấy entry FSCDisable nhập giá trị 1

Cách 2: cmd -> SFC /Scannow

Phục hồi công cụ Quick Launch ở menu Start bị mất[sửa]

Khi bạn mở máy tính của mình công cụ Quick Launch của bạn tự dưng biến mất mặc dù bạn đã kiểm tra trong ToolBars của Start Menu rồi nhưng nó vẩn không xuất hiện lúc này bạn có thể dùng Registry thay đổi hoặc đăng ký lại để khắc phục công cụ Quick Lauch của mình bị biến mất

Cách 1:

Bạn mở Notepad lên và chép đoạn mã này vào:

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
a = "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D82BE2B0-5764-11D0-A96E-00C04FD705A2}\"
WshShell.RegWrite a,"IShellFolderBand"
b = "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D82BE2B0-5764-11D0-A96E-
00C04FD705A2}\InProcServer32\"
WshShell.RegWrite b ,"%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll", "REG_EXPAND_SZ"
WshShell.RegWrite b & "ThreadingModel","Apartment"
MsgBox "Quick Launch cua ban duoc sua chua",4096,"Ket thuc"
Set WshShell = Nothing

Lưu tập tin này mang tên là repairquicklaunch.vbs và chạy tập tin này .

Cách 2:

Bạn vào Start – Run , gõ: regsvr32 /n /i:U shell32 vào hộp thoại Open và nhấn OK. Windows sẽ tự động khôi phục cho bạn biểu tượng Show Desktop trên thanh Quick Launch.

Microsoft Search không tìm tất cả các files[sửa]

Khi dùng chức năng tìm kiếm files trong Windows, Windows không tìm kiếm các files không được đăng ký. Để khắc phục tình trạng này, ta có thể tinh chỉnh trong hệ thống Registry như sau:

Mở Registry Editor, tìm đến key[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex\] và thay đổi như sau:
Value Name: FilterFilesWithUnknownExtensions
Data Type: REG_DWORD
Value: Thay đổi thành 1 để có thể tìm kiếm tất cả các files

Lỗi Run32dll.exe[sửa]

Expand \i386\run32dll.ex_%systemroot%\run32dll.exe

Đóng Program … Not responding[sửa]

Hkey-Users\Default\control Panel\destop. Tạo String Mới AutoEndTasks và gán cho giá tri là 1. Bây giờ , mý sẽ tự động dóng các chương trình ”Not responding”

Bản sửa lỗi cho internet Explorer[sửa]

www.microsoft.com/technet/security/current.aspx(025;014)

windows khởi động luôn chạy chkdsk:[sửa]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ Tìm khóa BootExecute và chỉnh lai như sau: autocheck autochk *

Thủ thuật[sửa]

Outlook Expres

Nhận mail yahoo ( pop3 : 127.0.0.1 ; SMTP : mail.vnws.com)

Yahoo: (pop3 : pop.mail.yahoo.com ; smtp: smtp.mail.yahoo.com)

Ẩn user name và password của DIAL-UP

Trước hết vào start/connect ,chọn kết nối đang dùng xóa hêt name và password di sau đó chon muc save --> ok. HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM\CurrentControlSet\Services|RasMan\parameters. New -> Dword đặt tên là DisableSavePassword và cho giá trị là 1

Truy cập ổ CD-Rom trong chế độ Safe Mode

Giữ phím control chọn Command Prompt Only và gõ vào d:m Ẩn các biiẻu tượng trong khai hệ thống

…user\Software\Microsoft\Windows\CurrenVersion\Policies\Explore new > dword với tên là NoTrayItemsdisplay vói giá trị = 1
Cài Wallpaper mặc định cho Windows Xp 

run gõ gpedit.msc . Trong cửa sổ group Policy tìm đến mục User Configuration\Administrative template\Desktop\Active Desktop tìm đến Active Desktop Wallpaper

Thêm Copy to & move To vào menu ngữ cảnh của windows Explore

…ROOT\AllfilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers. Bấm chuột phải lên ContextMenuHandlers chon new > key đặt tên la Copy to, tai khóa copy to bấm đúp vào muc Default và nhập vào giá trị {c2fbb630-2971-11d1-a18c-00c04fd75d13}. Tương tự cho move to {c2fbb631-2971-11d1-a18c-00c04fd75d13}.

Shutdown trong Win 2003

run: gpedit.msc , chon mục local computer Policy\ computer comfiguration \ administrative Templates \ system. Trong màn hình chọn Disphay Shutdown Event > disable

Khởi động nhanh chức năng System Restore

Bạn có thể thực hiện nhanh việc khởi động chức năng System Restore của Windows trong cửa sổ Commander theo các bước sau. Chú ý: Bạn phải đăng nhập với tài khoản người quản trị (Administrator).

Mở Start – Run – gõ cmd – Enter. Cửa sổ Windows Commander xuất hiện. Bạn gõ %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe. Nhấn Enter. Hộp thoại của System Restore sẽ khởi động.

Shutdown nhanh trong Windows với Shortcut

Trong Windows 95/98/ME và Windows XP, bạn phải chuột trên Desktop, chọn New – Shorcut. Cửa sổ mới xuất hiện yêu cầu bạn gõ vào đường dẫn. Nếu bạn đang sử dụng Windows 95/98/ME, ta gõ: c:\windows\rundll.exe user.exe,exitwindows (Ở đây, C: là ổ đĩa cài đặt Windows).

Nếu sử dụng Windows XP, gõ: SHUTDOWN -s - t 01. Nhấn Next và Finish. Bây giờ, mỗi khi muốn shutdown máy, bạn chỉ cần nhấn đúp lên shortcut vừa tạo trên Desktop.

Shutdown may tính

Run shutdown –s –t 0 ( o= thoi gian shutdown tinh bang giay)

Tạo nhiều hộp thư rác mailinator.com

Tắt NetBios (tắt chức năng File shareing của Window):

Click phải chuột lên model, property\networking chọn internet Protcol sau đó chọn
Property\Advanced\WINS Chọn Disable NetBIOS over TCP/IP
Folder Size" column in Detailed view of a folder
Download : http://windowsxp.mvps.org/foldersize.htm
Run: regsvr32 %Systemroot%\System32\Dirsize.dll
To apply this setting for all the folder, click Tools, Folder Options. In the View tab and click Apply to all folders.
To remove , simply un-register the DLL regsvr32 /u %Systemroot%\System32\Dirsize.dll. Ignore error messages if any.
Thêm 1 cách bảo mật khi khởi động windows
Chạy files C:\WINDOWS\system32\syskey.exe. Muốn không sử dung chức năng này thì xóa nó đi
Thay đổi tên chủ máy tính

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Đổi ngôn gữ hiển thị cho yahoo mail

edit.yahoo.com/config/set_intl protect.login.yahoo.com/login/set_pref (tranh gia mao website yahoo)

Thay đổi Explorer

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon "Shell"="Explorer1.exe"

Đọc mail yahoo được bằng tiếng việt

Mail option>singnation, chọn mục Color and Graphics, sau đó đánh check vào tùy chọn View HTML và chèn vào đoạn mã: <meta http-equiv="Content-Type" Content="text/html;charset=UTF-8">

Sau đó check vào ô add signature to all outgoing messages. Cuối cùng click Save.

Đóng các chương trình đang bị treo bằng các dòng lệnh trong Command prompt

Tasklist

Để đóng winword.exe đánh lệnh : taskkill /im winword.exe

Gia tăng kết nối ADSL

Gõ MSINFO32.exe tìm IRQ của card mạng, gõ sysedit , tại thẻ system.ini điền irqX=4096 vao đằng sau dòng [386enh]. Với x là số irq

Tăng tốc lướt web

Gpedit.msc > Local Computer Policy > Administrative Templates > Network Branch > QoS Packet Scheduler, double click lên Limit Reservable Bandwith, ch?n Enable và h? giá tr? trong Bandwith limit % xu?ng 0

Thủ thuật tạo shortcut cho trang web

Mở NotePad và gõ

[InternetShortcut]
URL=địachỉwebsite
Lưu lại *.url
Cắt file khi ghost

[C:\ghost.exe –split=n –auto] (với n là số M cần cắt)

Không cho thay đổi trang chủ HomePage

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Name: Homepage
Type: REG_DWORD
Data: 0x1
Thay đổi nút Start
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
Shell"="Explorer.exe
Windows Genuine Advantage

Restart máy vào chế độ Safe Mode (trong quá trình khởi động, nhấn F8 rồi chọn Safe Mode).

Vào Windows/System32 rồi xóa các file: wgtray.exe, wgalogon.dll, legitcheckcontrol.dll (nhấn Shift+del để xóa hẳn).

Vào Windows\System32\dllcache để xóa các file: wgtray.exe, wgalogon.dll.

Vào Start > Run, gõ regedit.

Tìm HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ WindowsNT \ Current Version \Winlogon \ Notfty, xóa folder Wgalogon (click chuột phải lên folder rồi chọn delete).

Tìm HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ Current Version \ Uninstall, xóa folder WgaNotify

Virus[sửa]

Folder.htt và desktop.ini (virus vbs.soraci)  :

Vào regedit find FOLDER.HTT , tìm đến khóa {5984FFE0-28D4-11CF-AE66-08002B2E1262} Xóa nó đi

Phần mềm[sửa]

Longhorn icons set 1.1 :Bộ icon giao diện cho Win Xp

Gửi tin nhắn cho ĐTDĐ: zimmschat (www.zim.biz/wireless/zimsmschat.html), (www.sacviet.com/download.asp?id=sms)

Kiểm tra hệ thống khi cài đặt chương trình installWhatch Pro www.epsilonsquare.com

Đọc files PDF : PDF reader http://foxitsoftware.com/products.htm (LB 69 tr13) Phần mền ko cần cài đặt 1.9 M

Fun4word: Vui cùng các ký tự trong word

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này