Độc chất học Thú y - Veterinary Toxicology

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Veterinary Toxicology

Tác giả: Joseph D Roder Bác sĩ Thú y, Giáo sư

Trung tâm Khoa học sức khoẻ Đại học công nghệ Texas

  • Bệnh lý học trong Độc chất học thú y
  • Danh mục các chất gây độc thường gặp
  • Phương pháp điều trị nhiễm độc trong thú y
  • Phương pháp chẩn đoán nhiễm độc trong thú y

Nguyễn Bá Tiếp

Liên kết đến đây