Đa dạng VSV/Đa dạng Vi khuẩn và các nghiên cứu ở Việt Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

 Đa dạng Vi sinh vật ở Việt Nam - Chương 2

 

Vi sinh vật là gì?

Đa dạng Vi khuẩn

Đa dạng Nấm men, Nấm sợi và Nấm bậc cao

Đa dạng Virút

Nhận xét & Kiến nghị

   

Đa dạng Vi khuẩn[sửa]

Vi khuẩn (Bacteria) theo nghĩa rộng bao gồm cả Vi khuẩn lam (Cyanobacteria) , Xạ khuẩn (Actinomycete), Xoắn thể (Spirochete).v.v.. Theo hệ thống phân loại Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology phiên bản tháng 5 năm 2004 thì lĩnh giới vi khuẩn thật (eubacteria) được chia thành 24 ngành (phylum) và lĩnh giới cổ khuẩn (archae) gồm 2 ngành.

 • Vi khuẩn thật
Actinobacteria - Aquificae - Bacteroidetes - Chlorobi - Chlamydiae - Verrucomicrobia - Chloroflexi - Chrysiogenetes - Cyanobacteria - Deferribacteres - Deinococcus-Thermus - Dictyoglomi - Fibrobacteres - Acidobacteria - Firmicutes - Fusobacteria - Gemmatimonadetes - Nitrospirae - Planctomycetes - Proteobacteria - Spirochaetes - Thermodesulfobacteria - Thermomicrobia - Thermotogae
 • Cổ khuẩn
 1. Euryarchaeota
 2. Crenarchaeota

Vi khuẩn Việt Nam[sửa]

 • Vi khuẩn gây bệnh cho người và gia súc ở Việt Nam bao gồm

Chlamydia trachomatis (bệnh mắt hột), Mycoplasma pneumoniae (viêm phổi), Treponema pallidum (bệnh giang mai), Borrelia recurrentis (sốt hồi quy), Leptospira spp. (bệnh Leptose), Rickettsia rickettsiae (sốt mò), Coxiella burnetii (sốt Q), Corynebacterium diphtheriae (bệnh bạch hầu), Mycobacterium tuberculosis (lao), Mycobacterium leprae (bệnh phong/hủi), Actinomyces spp. (bệnh Actinomycose), Bacillus anthracis (bệnh than), Clostridium teteni (bệnh uốn ván), Clostridium perfringens (ngộ độc thịt), Neisseria gonorrhoeae (bệnh lậu), Neisseria meningitidis (viêm màng não vi khuẩn), Diplococcus pneumoniae (viêm phổi), Staphylococcus aureus (nhiễm khuẩn tụ cầu vàng), Vibrio cholerae (bệnh tả), Helicobacter pylori (viêm dạ dày- tá tràng), Yersinia pestis (bệnh dịch hạch), Shigella spp. (bệnh lỵ trực trùng), Salmonella typhi (bệnh thương hàn), Salmonella typhi-suis (thương hàn lợn), Escherichia coli (bệnh tiêu chảy), Pseudomonas aeruginosa (nhiễm trực khuẩn mủ xanh), Brucella spp. (bệnh Brucellose), Bordetella pertusis (bệnh ho gà); Enterobacter aerogenese, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Streptococcus spp. ( nhiễm khuẩn)…

 • Vi khuẩn cố định nitơ: Rhizobium spp. Bradyrhizobium spp. (trong nốt sần đậu, đỗ, lạc, muồng…), Azotobacter spp., Clostridium pasteurianum...
 • Vi khuẩn thực phẩm và công nghiệp: Acetobacter aceti (giấm), Acetobacter xylinum (thạch dừa), Brevibacterium spp. (bột ngọt, lizin…), Lactobacillus spp. (sữa chua), Leuconostoc dextranicum (dextran)…
 • Vi khuẩn trừ sâu: Bacillus thuringiengis
 • Vi khuẩn lam: các chi
-Chamaesiphon
-Chroococcus
-Gloeothece
-Gleocapsa
-Prochloron
-Fischerella
-Stigonema
-Geitlerinema
 • Xạ khuẩn: Các chi đã phân lập ở Việt Nam gồm có: Streptomyces, Actinoplanes, Micromonospora, Catenuloplanes, Kineosporia, Pseudonocardia, Actinosynnema, Amycolatopsis, Catellatospora, Couchioplanes, Nocardiopsis, Streptosporangium, Nocardia

Hình ảnh minh họa[sửa]

Nhóm Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía[sửa]

Nhóm Vi khuẩn không lưu huỳnh màu tía[sửa]

Nhóm Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục[sửa]

Nhóm Vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục[sửa]

Nhóm Vi khuẩn lam I - bộ Chroococcales[sửa]

Nhóm Vi khuẩn lam II - bộ Pleurocapsales[sửa]

Nhóm Vi khuẩn lam III - bộ Oscillatorriales[sửa]

Nhóm Vi khuẩn lam IV - bộ Nostocales[sửa]

Nhóm Vi khuẩn lam V - bộ Stigonematales[sửa]

Bản quyền[sửa]

GS. TS. Nguyễn Lân Dũng.

Tài liệu tham khảo[sửa]

 1. G. M. Garrity, J. A. Bell und T. G. Lilburn: Taxonomic Outline of the Prokaryotes. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Second Edition. Release 5.0. Springer-Verlag, New York 2004 (doi:10.1007/bergeysoutline200405)

trang trước Đa dạng Vi khuẩn và các nghiên cứu ở Việt Nam Trang tiếp

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này