“Bí quyết” thu hút người nghe khi thuyết trình

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này

Với phương pháp dạy và học ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp, thuyết trình là hoạt động rất phổ biến được sử dụng trong nhiều lớp học. Tuy nhiên để trình bày một bài thuyết trình tốt, bạn cần sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả.

Nếu bạn muốn người nghe nhận được thông điệp của bài thuyết trình thì ngôn ngữ của bạn phải đơn giản và rõ ràng.

  • Từ ngữ và câu chữ phải ngắn gọn;
  • Không nên sử dụng từ ngữ chuyên môn trừ phi bạn biết chắc chắn rằng người nghe có thể hiểu được những từ đó;
  • Sử dụng những ví dụ thực tế thay vì những khái niệm trừu tượng;
  • Nên sử dụng động từ ở dạng chủ động thay cho dạng bị động.

Để giúp bài thuyết trình được rõ ràng, bạn nên sử dụng những dấu hiệu chuyển ý để người nghe có thể theo dõi trình tự của bài thuyết trình dễ dàng hơn. Sau đây chúng tôi xin liệt kê một số cách diễn đạt bạn có thể dùng để chuyển ý khi thuyết trình.

Chức năng Ngôn ngữ
Giới thiệu phần mở đầu I’d like to start by…

Let’s begin by…

First of all, I will…

Starting with…

I’ll begin by…

Kết thúc một phần… Well, I’ve told you about…

That’s all I have to say about…

We’ve looked at…

So much for…

… bắt đầu một phần mới Now we’ll move on to…

Let me turn now to…

Next…

Turning to…

I’d like now to discuss…

Let’s look now at…

Phân tích một luận điểm và đưa ra gợi ý Where does that lead us?

Let’s consider this in more detail…

What does this mean for ABC?

Translate into real terms…

Đưa ví dụ For example…

A good example of this is…

As an illustration, …

To illustrate this point…

Xử lý câu hỏi We’ll be examining this point in more detail later on…

I’d like to deal this question later in my talk…

Perhaps you’d like to raise this point at the end…

I won’t comment on this now…

Tóm tắt và kết luận In conclusion, …

Right, let’s sum up, shall we?

I’d like now to recap…

Let’s summarize briefly what we’ve looked at…

Finally, let me remind you of some of the issues we’ve covered…

If I can just sum up the main points…

Trình tự Firstly, … Secondly, … Thirdly, … Lastly, …

First of all… Then… Next… After that… Finally…

To start with… Later… To finish up…

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này