Amoxicillin uống 1 lần mỗi ngày có hiệu quả cho trẻ em bị viêm họng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BS. Võ Đức Minh lược dịch

Các nhà nghiên cứu New Zealand đã báo cáo trong tạp chí “The Archives of Disease in Childhood” (tháng 6/2008) điều trị Amoxicillin uống một lần có hiệu quả như Penicillin V uống hai lần mỗi ngày trong điều trị trẻ em bị viêm họng do liên cầu beta tan máu nhóm A (GABHS).

TS. Diana R.Lennon của trường Đại học Auckland đã nói: “Bệnh tim do thấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu của bệnh tim mắc phải của trẻ em toàn cầu và viêm họng do liên cầu là dấu hiệu báo trước đã được thừa nhận”

Trong những nghiên cứu nhỏ, TS. Lennon và đồng nghiệp đã chứng tỏ liều amoxicillin uống hàng ngày duy nhất có hiệu quả như penicillin V uống nhiều lần để loại trừ GABHS.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu 353 trẻ em có phết họng dương tính với GABHS. Chúng được chọn ngẫu nhiên sử dụng amoxicillin uống (750 hoặc 1500 mg uống một lần mỗi ngày) hoặc pencillin V (250 hoặc 500 mg hai lần mỗi ngày). Các liều dựa trên cân nặng cơ thể.

Sau 10 ngày không có sự khác biệt đáng kể sự giảm triệu chứng của hai nhóm điều trị. Tuy nhiên, sau 7 ngày, một bệnh nhân dùng amoxicillin uống có triệu chứng có thể là thấp tim. Phết họng âm tính nhưng trẻ này được tiếp tục điều trị 10 ngày penicillin tiếp.

Nói chung, vào ngày thứ 12 đến ngày 16, tái phát hoặc thất bại điều trị thấy 12,7% trong nhóm điều trị amoxicillin và 11,9% trong nhóm điều trị penicillin.

TS. Lennon kết luận: “Chỉ định ngày một lần đối với một kháng sinh phổ hẹp, amoxicillin là một tiếp cận có thể sử dụng được để dự phòng một bệnh quan trọng. Một lần một ngày giúp bệnh nhân tuân thủ điều trị”.

Arch Dis Child 2008;93:474-478

Liên kết đến đây