Albinism

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Albinism (n): (bệnh bẩm sinh) bạch tạng (do thiếu sắc tố melanin)

Liên kết đến đây