Biểu hiện lâm sàng và bệnh tích hội chứng gày còm sau cai sữa liên quan đến Porcine circovirus type 2 ở lợn nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Biểu hiện lâm sàng và bệnh tích hội chứng gày còm sau cai sữa liên quan đến Porcine circovirus type 2 ở lợn nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam.
Clinical signs and pathological lesions in pigs with PCV2 associated-postweaning multisystemic wasting syndrome in some northern provinces of Vietnam.
 Tạp chí Khoa học và phát triển 2012 ; 10 (7):968-977
 Tác giả   Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Nguyễn Bá Tiếp
 Nơi thực hiện   Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 Từ khóa   lợn, PCV2, hội chứng còi cọc sau cai sữa
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Tóm tắt[sửa]

Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích xác định được biểu hiện lâm sàng và biến đổi bệnh tích chủ yếu ở lợn nghi mắc hội chứng gày còm sau cai sữa (postweaning multisystemic wasting syndrome – PMWS) liên quan đến porcine circovirus type 2 (PCV2). Đã thu thập được 39 lợn sau cai sữa có biểu hiện còi cọc nghi mắc PMWS từ 16 trại lợn nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam (bao gồm Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương, Bắc Giang). Triệu chứng chủ yếu quan sát được là biểu hiện lợn còi cọc và lông khô, xơ xác (100%); lợn có triệu chứng hô hấp với tỷ lệ 89,74%. Một số triệu chứng lâm sàng khác ở lợn bao gồm hiện tượng hoàng đản (15,38%); tiêu chảy (23,08%); triệu chứng thần kinh (10,26%) và viêm da (20,51%). Bệnh tích đại thể gồm hiện tượng xác gầy và sưng, xuất huyết ở các hạch lympho (tỷ lệ dao động từ 94,87 % đến 100%); tỷ lệ có bệnh tích ở hạch amidan là 53,85%, phổi (92,31%), gan (41,02%), thận (30,77%), ruột (28,21%) và lách (17,95%); có 7,69% lợn bị viêm khớp. Các biến đổi vi thể điển hình của PMWS liên quan đến PCV2 như viêm mãn tính và phá hủy các mạch máu; viêm dạng hạt vói sự hình thành các tế bào khổng lồ đa nhân được tìm thấy ở phổi, hạch bẹn nông, thận và gan lợn bệnh. Kết quả kiểm tra bằng kỹ thuật nested PCR cho thấy 94,87% mẫu bệnh phẩm của lợn nghiên cứu trên bị nhiễm PCV2, genotype PCV2b.

Xem toàn văn bài viết (phiên bản cuối cùng đăng trên tạp chí)

Abstract[sửa]

The aim of this study was to determine main clinical signs and pathological lesions of pigs with PCV2 - associated PMWS. Thirty nine postweaning pigs with suspected PCV2-associated PMWS were collected from 16 farms of 4 nothern provinces of Vietnam (Hanoi, Hoa Binh, Bac Giang and Hai Duong). Clinical signs included wasting with weight loss, ill-thrift and rough hair coat (100%), respiratory clinical signs (89,74%), jaundice (15,38%), diarrhea (23,08%), neurologic signs (10,26%) and dermatitis (20,51%). Gross lesion finding included body prominent backbone and swollen, hemorrhagic lympho nodes (ranging from 94.87% to 100%). Gross lesions could also be found in the tonsil (53.85%), lung (92.31%), liver (41.02%), kidney (30,77%), intestines (28,21%) and spleen (17.95%), arthritis (7.69%). Microscopic lesions consisted of vasculitis and granulomatous inflammation with the forming of multinucleated giant cells in the lung, superficial inguinal lymph nodes, kidney and liver. Using nested PCR method, PCV2b antigen were positive in 94.87% of samples from suspected pigs.

Liên kết đến đây