Các phương pháp dạy học tích cực

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  1. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề
  2. Phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ
  3. Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình
  4. Phương pháp dạy học theo dự án
  5. Phương pháp đóng vai
  6. Phương pháp trò chơi

Tài liệu tham khảo[sửa]

  • Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho GV khối THPT 2013/Modun 18 Phương pháp dạy học tích cực

Liên kết đến đây