Gõ biểu tượng ™ và ®

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách gõ biểu tượng ™ hoặc ®.

Các bước

Gõ biểu tượng ™ trên Windows

 1. Đảm bảo rằng đã bật phím Num Lock.
 2. Giữ phím Alt.
 3. Gõ 0153 trên bàn phím số.
 4. Thả phím Alt. Biểu tượng ™ sẽ xuất hiện.

Gõ biểu tượng ® trên Windows

 1. Đảm bảo rằng phím Num Lock đã được bật lên.
 2. Giữ phím Alt.
 3. Gõ 0174 trên bàn phím số.
 4. Thả phím Alt. Biểu tượng ® sẽ xuất hiện.

Gõ biểu tượng ™ trên Mac

 1. Giữ phím Option. Có thể phải giữ cả phím Option và Shift trên một số bàn phím Mac.
 2. Nhấn phím 2. Chú ý không nhấn 2 trên bàn phím số.
 3. Thả phím Option. Biểu tượng ™ sẽ được hiển thị.

Gõ biểu tượng ® trên Mac

 1. Giữ phím Option.
 2. Nhấn phím R.
 3. Thả các phím. Thao tác này giúp gõ ra biểu tượng ®.

Dùng phương pháp Sao chép – Dán đơn giản

 1. Tìm kiếm biểu tượng mong muốn. Nếu sử dụng máy tính, bạn có thể tìm thấy biểu tượng đó trong văn bản hoặc trang web. Bạn có thể dùng luôn các biểu tượng trên đây!
 2. Sao chép. Sao chép (Copy) biểu tượng vào clipboard bằng phương pháp thường dùng, có thể là nhấn tổ hợp phím Ctrl C.
 3. Dán. Dán (Paste) biểu tượng vào vị trí cần chèn trong văn bản bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl V hoặc dùng cách khác.
 4. Đã xong! Thao tác chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu bạn không cần dùng biểu tượng này quá thường xuyên thì đây có lẽ là cách đơn giản nhất.

Lời khuyên

 • Bạn có thể gõ biểu tượng ™ bằng Character Map trên Windows hoặc Character Viewer trên Mac OS X.