Hội thảo về Animal Welfare

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ngày 30 tháng 3 năm 2011 Hội thảo về quyền lợi động vật (animal welfare) đã diễn ra tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội với sự tham dự của đại diện Hiệp hội bảo vệ động vật thế giới khu vực Châu Á (WSPA Asia), trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Nông Lâm Huế, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, Cao Đẳng Thủy Sản, Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Tây, Cục Thú Y, Viện Thú Y, Cục Chăn Nuôi, Viện Chăn Nuôi cùng các nhà khoa học, sinh viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội.

Thục hiện "đảm bảo" những nhu cầu của động vật có vai trò hết sức quan trọng trong "chăn nuôi văn minh", tiền đề của những sản phẩm "văn minh và an toàn", một trong những yêu cầu đối với các sản phẩm chăn nuôi trong thế giới hiện đại. Hơn nữa, "đối xử tốt với động vật" có vai trò quan trọng trong đời sống xã hôi nói chung và trong giáo dục nhân cách nói riêng.

Hàng chục báo cáo được trình bày tại hội thảo đã góp phần vào tiếng nói chung khẳng định sự cần thiết của việc phổ biến các kiến thức về quyền lợi động vật tại Việt Nam. Sau hội thảo, một mạng lưới các Viện, Trường của Việt Nam tham gia hoạt động về quyền lợi động vật sẽ được thành lập. Đại học Nông Nghiệp là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm liên hệ với WSPA Châu Á, phối hợp với các thành viên trong mạng lưới để tổ chức, điều phối các họat động. Các đơn vị thành viên sẽ đăng ký chủ trì tổ chức hội thảo thường niên. Hội thảo năm 2012 sẽ được tổ chức tại Đại Học Nông Lâm Bắc Giang. Hy vọng rằng trong tương lai, ngoài các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan nghiên cứu ngành nông nghiệp còn có các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc các lĩnh vực sinh học, y học - dược học, giáo dục và các trường phổ thông tham gia vào mạng lưới. TS. Jutamart Jattuchai đại diện WSPA châu Á đánh giá cao các hoạt động liên quan đến quyền lợi động vật ở Việt Nam và cam kết rằng Hiệp hội bảo vệ động vật thế giới khu vực Châu Á sẽ làm hết sức mình để tiếp tục ủng hộ hoạt động này tại Việt Nam.

Thành viên VLOS Nguyễn Bá Tiếp (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) trình bày báo cáo về Động vật thí nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy y-sinh học: quy trình nghiên cứu và quyền động vật. Bạn đọc VLOS có thể tải toàn văn báo cáo tại đây: Animal Welfare.

Chuỗi bài giảng 34 chương về Animal Welfare, tài liệu của Hiệp hội bảo vệ động vật thế giới đang được tập thể các giảng viên Khoa Thú y, khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội thực hiện chuyển ngữ sang tiếng Việt. Tài liệu bao gồm các hợp phần kiến thức về chăm sóc động vật nông nghiệp, động vật cảnh, mối liên hệ giữa bạo lực động vật với bạo lực trẻ em, bạo lực động vật với tội phạm... Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô giáo giảng dạy từ phổ thông đến đại học, các học sinh -sinh viên và những ai quan tâm đến vấn đề này.

Liên kết đến đây