Ibuprofen có thể là thuốc thích hợp hàng đầu để điều trị sốt ở trẻ em

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BS. Võ Đức Minh lược dịch

Theo kết quả của thử nghiệm có kiểm chứng ngẫu nhiên của Tạp chí Bristish Medical Journal tháng 9/2008, để làm giảm thời gian trẻ em bị sốt nên sử dụng Ibuprofen đầu tiên, những lợi ích và những nguy cơ tương đối khi sử dụng paracetamol (acetaminophen) kết hợp ibuprofen cũng được xem xét.

Alastair D.Hay và cộng sự, của trường Đại học Bistol, Anh quốc đã viết: “Những lý do để điều trị sốt được bàn luận nhưng bao gồm giảm thiểu sự lo lắng, kiểm soát sốt và dự phòng co giật do sốt cao. Paracetamol và ibuprofen cả hai đã cho thấy tốt hơn so với placebo trong việc giảm sốt. Các thuốc có các cơ chế tác dụng khác nhau nhưng có thể sự phối hợp của chúng hiệu quả hơn so với sử dụng đơn độc, nhưng những bằng chứng cho đến ngày nay còn thưa thớt và mâu thuẩn”.

Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá paracetamol kết hợp với ibuprofen có tốt hơn mỗi loại thuốc được sử dụng đơn độc để tăng thời gian không sốt và giảm sự lo lắng liên quan với sốt ở trẻ em bị sốt được điều trị tại nhà. Đây là nghiên cứu mù ba dựa vào cộng đồng trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe ban đầu tại gia đình ở Anh quốc đề tìm ra những hiệu quả lâm sàng tương đối của nhiều liều paracetamol kết hợp ibuprofen so sánh với mỗi loại thuốc sử dụng đơn độc.

Bố mẹ của trẻ em từ 6 tháng đến 6 năm tuổi có nhiệt độ nách từ 37,8 0C đến 41,0 0C được khuyên dùng các biện pháp tự nhiên để làm giảm nhiệt độ. Thêm vào đó, bệnh nhân trong mỗi nhóm được cho thuốc hạ sốt và được hướng dẩn cách sử dụng (paracetamol kết hợp ibuprofen, paracetamol đơn độc hoặc ibuprofen đơn độc).

Mục tiêu thứ nhất là xác định thời gian không có sốt (<37,2 0C) trong 4 giờ sau khi liều thuốc đầu tiên được cho và tỷ lệ trẻ em được báo cáo không lo lắng lúc 48 giờ. Mục tiêu thứ hai là thời gian để làm hết sốt (lần đầu nhiệt độ bình thường), thời gian không sốt trong giai đoạn 24 giờ, các triệu chứng liên quan sốt và các tác dụng phụ.

Đối với hiệu quả thời gian sốt ngắn hơn trong 4 giờ đầu tiên, paracetamol kết hợp ibuprofen tốt hơn paracetamol (sự khác biệt điều chỉnh, 55 phút; khoảng tin cậy 95% [CI], 33-77 phút; P<0,001) và như ibuprofen (sự khác biệt điều chỉnh, 16 phút; 95% CI, -7 đến 39 phút; P=0,20). Paracetamol kết hợp ibuprofen cũng tốt hơn paracetamol (sự khác biệt điều chỉnh, 4,4 giờ; 95% CI, 2,4-6,3 phút; P<0,001) và tốt hơn ibuprofen (sự khác biệt điều chỉnh, 2,5 giờ; 95% CI, 0,6-4,4 phút; P=0,008) đối với thời gian sốt ngắn hơn trong 24 giờ.

Paracetamol kết hợp ibuprofen có liên quan với làm hạ sốt nhanh hơn paracetamol đơn độc khoảng 23 phút (95% CI, 2-45 phút; P=0,025). Tuy nhiên, thời gian hết sốt của điều trị kết hợp không nhanh hơn so với ibuprofen đơn độc (sự khác biệt điều chỉnh, -3 phút; 95% CI, 18 đến -24 phút; P=0,8). Điều trị kết hợp không có lợi ích rõ ràng đối với sự lo lắng và các triệu chứng khác. Các tác dụng phụ không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai nhóm.

Những giới hạn của nghiên cứu này bao gồm thiếu nhóm placebo, không đủ mạnh để phát hiện sự khác biệt về mức độ lo lắng, sốt được định nghĩa là nhiệt độ nách trên 37,80C, nghiên cứu mù không hoàn toàn và mẫu không đủ đại diện cho toàn thể.

Các tác giả đã viết: “Bố mẹ, y tá, dược sỹ bác sỹ muốn sử dụng thuốc để bổ sung các phương pháp tự nhiên để làm tối đa thời gian trẻ không bị sốt nên sử dụng ibuprofen đầu tiên và xem xét đến các lợi ích và các nguy cơ tương đối khi sử dụng paracetamol kết hợp ibuprofen trong 24 giờ”.

BMJ, xuất bản trên mạng tháng 9/2008.