Mạch đo nồng độ bão hòa O-xy trong máu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu
Tên môn học Cơ sở điện sinh học
Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học vị Tiến sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Điện tử viễn thông
Tên bộ môn Điện tử y sinh
Sinh viên Trịnh Khánh Tú, Nguyễn Đức Dũng...
Email liên hệ thanh_triet01@yahoo.com.vn
Lớp Điện tử y sinh
Khóa 51
Tải tài liệu tại đây : :Tập tin:Donongdo02trongmau.rar