Mạch lọc tích cực

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Mạch lọc tích cực
Tên môn học Cơ sở điện sinh học
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Điện tử - Viễn thông
Bộ môn Cơ sở điện sinh học
Tên sinh viên làm tiểu luận Vũ Công Đại, Lê Anh Tuấn , Vũ Đình Thiện
Tên lớp Điện tử Y sinh
Khóa học K51
Thời gian làm tiểu luận 2009-2010

Lời nói đầu[sửa]

Các tín trong y sinh đều có 1 dải tần xác đinh , và bị nhiễu bởi các tần số xung quanh vì vậy các mạch điện y sinh đều sử dụng cách bộ lọc tần số với mục đích là chỉ cho 1 số tần số đi qua và loại bỏ các tần số khác (làm giảm biên độ của các tần số không cần thiết)

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]