Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam/Chương 8.7

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này
Mục lục
  1. Lời nói đầu
  2. Cưới hỏi
  3. Sinh dưỡng
  4. Giao thiệp
  5. Đạo hiếu
  6. Tang lễ
  7. Giỗ tết, tế lễ
  8. Chọn ngày giờ
Cách tính ngày tiết, ngày trực và ngày nhị thập bát tú
Ảnh: Internet

Cách tính

Cách tính ngày tiết

Một năm có 24 khí tiết. Khí tiết phù hợp theo dương lịch. Đối chiếu khi tiết với ngày dương lịch hàng năm chỉ chênh lệch lên xuống một ngày, bởi dương lịch 4 năm nhuận một ngàu 29/2 mà ngày tiết không tính nhuận (Xem bảng đối chiếu ngày dương lịch với 24 khí tiết).

Cách tính ngày trực

Có 12 trực theo trình tự từ trực kiến đến trực bế, mỗi ngày một trực: 1. Kiến (tốt), 2. trừ (thường), 3. mãn (tốt), 4. bình (tốt), 5. định (tốt), 6. chấp (thường), 7. phá (xấu), 8. nguy (xấu), 9. thành (tốt), 10. thu (thường), 11. khai (tốt), 12. bế (xấu).

Ví dụ: Tháng giêng âm lịch tức tháng hai dương lịch trực kiến tạo ngày dần kể từ tiết lập xuân trở đi. Tiếp sau ngày đó mão trực trừ, ngày thìn trực mãn, ngaỳ tị trực bình... ngày sửu trực bế.

Sau lập xuân Trực kiến tại dần
Sau kinh trập Trực kiến tại mão
Sau thanh minh Trực kiến tại thìn
Sau lập hạ Trực kiến tại tị
Sau mang chủng Trực kiến tại ngọ
Sau tiểu thử Trực kiến tại mùi
Sau lập thu Trực kiến tại thân
Sau bạch lộ Trực kiến tại dậu
Sau lập đông Trực kiến tại tuất
Sau đại tuyết Trực kiến tại tý
Sau tiểu hàn Trực kiến tại sửu

Bảng kê ngày tiết theo dương lịch và ngày khởi đầu trực kiến theo ngày tiết

Tên ngày tiết khí Ngày dương lịch Ngày khởi đầu trực kiến
Lập

xuân
vũ thuỷ
kinh trập
Xuân phân
Thanh minh
Cốc vũ
Lập Hạ
Tiểu mãn
Mang chủng
Hạ chí
Tiểu thử
Đại thử
Lập thu
Xử thử
Bạch lộ
Thu phân
Hàn lộ
Sương giáng
Lập đông
Tiểu tuyết
Đại tuyết
Đông chí
Tiểu hàn

Đại hàn
4 hoặc

5 tháng 2
19_20 tháng 2
6_7 tháng 3
21_22 tháng 3
5_6 tháng 4
20_21 tháng 4
6_7 tháng 5
21_22 tháng 5
6_7 tháng 6
21_22 tháng 6
7_8 tháng 7
23_24 tháng 7
8_9 tháng 8
23_24 tháng 8
8_9 tháng 9
23_24 tháng 9
8_9 tháng 10
23_24 tháng 10
8_9 tháng 11
22_23 tháng 11
7_8 tháng 12
22_23 tháng 12
6_7 tháng 1

20_21 tháng 1
dần

_
mão
_
thìn
_
tị
_
ngọ
_
Mùi
_
thân
_
dậu
_
tuất
_
hợi
_

_
sửu

_

Bảng đối chiếu Nhị thập bát tú với tuần lễ

1

2
3
4
5
6

7
Giác (Mộc)

Cáng (Kim)
Đê (Thổ)
Phòng (nhật)
Tàm (nguyệt)
Vĩ (Hoả)

Cơ (thuỷ)
thứ 5

thứ 6
thứ 7
chủ nhật
thứ 2
thứ 3

thứ 4
tốt

xấu
xấu
tốt
xấu
tốt

tốt
Nhưng kỵ an táng và sửa mộ
8

9
10
11
12
13

14
Đẩu (mộc)

Ngưu (kim)
Nữ (thổ)
Hư (nhật)
Nguy (nguyệt)
Thất (hoả)

Bích (thuỷ)
thứ 5

thứ 6
thứ 7
chủ nhật
thứ 2
thứ 3

thứ 4
tốt

Xấu
xấu
xấu
xấu
tốt

tốt
15

16
17
18
19
20

21
Khuê (mộc)

Lâu (kim)
Vị (Thổ)
Mão (Nhật)
Tất (nguyệt)
Chuỷ (hoả)

Sâm (thuỷ)
thứ 5

thứ 6
thứ 7
chủ nhật
thứ 2
thứ 3

thứ 4
vừa

tốt
xấu
tốtốt
tốt
xấu

tốt
Các việc

xấu, riêng làm nhà, học thi tốt


Riêng tạo tác được


Riêng hôn nhân an táng xấu
22

23
24
25
26
27

28
Tỉnh (mộc)

Quỷ (kim)
Liễu (thổ)
Tinh (nhật)
Trương (nguyệt)
Dự (hoả)

Chẩn (thuỷ)
thứ 5

thứ 6
thứ 7
chủ nhật
thứ 2
thứ 3

thứ 4
tốt

xấu
xấu
xấu
tốt
xấu

tốt

Riêng an táng tốt

Riêng làm nhà được

Trang trước Mục lục Tiếp theo
Rss.jpg
Mời bạn đón đọc các bài viết tiếp theo bằng cách đăng kí nhận tin bài viết qua email hoặc like fanpage Thuvienkhoahoc.com để nhận được thông báo khi có cập nhật mới.

Liên kết đến đây

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google-plus In trang này