Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam/Giỗ tết, tế lễ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mục lục
 1. Lời nói đầu
 2. Cưới hỏi
 3. Sinh dưỡng
 4. Giao thiệp
 5. Đạo hiếu
 6. Tang lễ
 7. Giỗ tết, tế lễ
 8. Chọn ngày giờ

GIỖ TẾT - TẾ LỄ

 1. "Tục bái vật" là gì?
 2. Lễ giỗ cúng vào ngày nào?
 3. Mấy đời tống giỗ?
 4. Chết yểu có cũng giỗ không?
 5. Cúng giỗ và mừng ngày sinh thế nào?
 6. Tết Nguyên Đán có từ bao giờ?
 7. Ngày Tết có những phong tục gì?
 8. Vì sao kiêng hót rác trong ba ngày Tết?
 9. Tại sao cúng giao thừa ở ngoài trời?
 10. Tại sao có "Tết Hàn Thực?"
 11. Tết Đoan Ngọ có những tục gì?

Mục lục

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.