Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam/Chọn ngày giờ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mục lục
 1. Lời nói đầu
 2. Cưới hỏi
 3. Sinh dưỡng
 4. Giao thiệp
 5. Đạo hiếu
 6. Tang lễ
 7. Giỗ tết, tế lễ
 8. Chọn ngày giờ

CHỌN NGÀY GIỜ

 1. Có ngày tốt hay xấu không?
 2. Xem ngày, kén giờ
 3. Chú giải bài "Xem ngày, kén giờ" của Phan Kế Bính
 4. Thế nào là "Âm dương, ngũ hành?
 5. "Thiên can, địa chi" là gì?
 6. "Lục thập hoa giáp" là gì?
 7. Cách tính ngày tiết, ngày trực và nhị thập bát tú theo dương lịch
 8. Các đổi ngày dương lịch ra ngày can chi
 9. "Giờ hoàng đạo" là gì? Cách chọn giờ hoàng đạo
 10. Cách tính ngày hoàng đạo, hắc đạo?

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.