Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam/Giao thiệp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mục lục
 1. Lời nói đầu
 2. Cưới hỏi
 3. Sinh dưỡng
 4. Giao thiệp
 5. Đạo hiếu
 6. Tang lễ
 7. Giỗ tết, tế lễ
 8. Chọn ngày giờ

GIAO THIỆP

 1. Xưng hô như thế nào cho đúng?
 2. Vợ chồng xưng hô với nhau như thế nào?
 3. Cách xưng hô trong họ
 4. Phải chăng "Lời chào cao hơn mâm cỗ"?
 5. "Nhập gia vấn huý" nghĩa là gì?
 6. Ai vái lạy ai?
 7. Đạo thầy trò
 8. "Miếng trầu là đầu câu chuyện?
 9. Xuất xứ của tục nhuộm răng và cách nhuộm?
 10. Tại sao gọi là "Tóc thề?"
 11. Màu sắc với truyền thống văn hoá dân tộc
 12. Vì sao có tục bán mở hàng? Bán mở hàng thế nào cho đắt khách?

Mục lục

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.