Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam/Đạo hiếu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mục lục
 1. Lời nói đầu
 2. Cưới hỏi
 3. Sinh dưỡng
 4. Giao thiệp
 5. Đạo hiếu
 6. Tang lễ
 7. Giỗ tết, tế lễ
 8. Chọn ngày giờ

ĐẠO HIẾU

 1. "Đạo hiếu" là gì?
 2. Tục khao lão
 3. Yến lão
 4. Tại sao những năm gần đây có phong trào khôi phục việc họ?
 5. Quan hệ giữa họ hàng và làng xã như thế nào?
 6. "Ruộng hương hoả" có ý nghĩa như thế nào?
 7. Vai trò của tộc trưởng xưa và nay
 8. Bàn thờ vọng là gì? Cách lập bàn thờ vọng
 9. "Hợp tự" là gì? Tại sao phải hợp tự.
 10. "Gia phả" là "Gia bảo", có đúng không?
 11. Một gia phả hoàn chính có những mục gì?

Mục lục

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.