Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam/Sinh dưỡng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mục lục
 1. Lời nói đầu
 2. Cưới hỏi
 3. Sinh dưỡng
 4. Giao thiệp
 5. Đạo hiếu
 6. Tang lễ
 7. Giỗ tết, tế lễ
 8. Chọn ngày giờ

SINH DƯỠNG

 1. Dạy con từ thuở bào thai
 2. Tại sao có tục xin quần áo cũ cho trẻ sơ sinh?
 3. "Con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng", tại sao?
 4. Tại sao khi mới đẻ không đặt tên chính?
 5. Tại sao tuổi trong khai sinh không đúng với tuổi thực?
 6. Làm lễ yết cáo tổ tiên xin đặt tên cho con vào sổ họ như thế nào?
 7. Có mấy loại con nuôi?

Mục lục

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.