Phân phối chương trình môn Thể Dục lớp 11, 2007

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Sơn La chúng Tôi đã có phân phối chương trình của lớp 11 mới các Bác nào co nhu cầu thì Tôi co thể gửi cho Môn TD trước nhé?

Môn TD lớp 11

( Áp dụng từ năm học 2007- 2008)

Học kỳ I : 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết

Cả năm  : 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết

Học kỳ I

Tiết 1 & 2:

 • Giới thiệu: Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 11
 • Lý thuyết: Nguyên tắc vừa sức và nguyên tắc hệ thống trong tập luyện TDTT.

Tiết 3:

 • Thể dục: + Học động tác 1&2 bài TDNĐ cho Nữ.
+ Học động tác 1 đến 9 bài thể dục liên hoàn 50 động tác cho Nam.
 • Chạy bền: Bài tập 1&2 ( trang 60 TD 11)

Tiết 4:

 • TDNĐ: Ôn động tác 1&2
 • TDLH: Ôn từ động tác 1 đến 9
 • Chạy tiếp sức:+ Giới thiệu các kiểu trao nhận tín gậy
        + Bài tập 1,2,3 ( trang 48 - 49 TD 11)
 • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

Tiết 5:

 • TDNĐ: Ôn động tác 1&2; Học động tác 3&4
 • TDLH: Ôn từ động tác 1 đến 9; Học động tác 10 đến 20
 • Chạy tiếp sức: + Bài tập 4 ( trang 50 TD 11)
 • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên bài 5 ( trang 61 TD 11).

Tiết 6:

 • TDNĐ: Ôn động tác 1 đến 4
 • TDLH: Ôn từ động tác 1 đến 20
 • Chạy tiếp sức: + Bài tập 6,7,8 ( trang 50 - 51 TD 11)
 • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

Tiết 7:

 • TDNĐ: Ôn động tác 1đến 4 ; Học động tác 5&6
 • TDLH: Ôn từ động tác 1 đến 20; Học động tác 21 đến 33
 • Chạy tiếp sức: + Nội dung bài tập tiết 4&5
 • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên - Phối hợp với thở.

Tiết 8:

 • TDNĐ: Ôn động tác 1đến 6
 • TDLH: Ôn từ động tác 1 đến 33
 • Chạy tiếp sức: + Bài tập 9&11 ( Trang 52 TD 11)
            + Một số điều luật cơ bản ( trong chạy tiếp sức)
 • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

Tiết 9:

 • TDNĐ: Ôn động tác 1đến 6 ; Học động tác 7&8
 • TDLH: Ôn từ động tác 1 đến 33; Học động tác 34 đến 41
 • Chạy tiếp sức: Luyện tập
 • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

Tiết 10:

 • TDNĐ: Ôn động tác 1đến 8
 • TDLH: Ôn từ động tác 1 đến 41
 • Chạy tiếp sức: Hoàn thiện kỹ thuật chạy tiếp sức.
 • Trò chơi: Giáo dục sức nhanh( Do GV chọn).

Tiết 11:

 • TDNĐ: Ôn động tác 1đến 8: + Học động tác 9
 • TDLH: Ôn từ động tác 1 đến 41: + Học động tác 42 đến 50

Tiết 12:

 • TDNĐ: Ôn động tác 1đến 9
 • TDLH: Ôn từ động tác 1 đến 50
 • Chạy tiếp sức: Ôn hoàn thiện kỹ thuật chạy tiếp sức
 • Chạy bền: Cách phân phối sức - cách khắc phục cực điểm.

Tiết 13:

 • TDNĐ: Ôn động tác 1đến 9
 • TDLH: Ôn từ động tác 1 đến 50
 • Chạy tiếp sức: Luyện tập
 • Trò chơi: Giáo dục sức bền ( Do GV chọn )

Tiết 14:

 • Ôn tập nội dung tiết 13

Tiết 15:

 • Chạy tiếp sức: Bài tập 5,6,7,8,9,10
 • Trò chơi: Giáo dục sức nhanh ( Do GV chọn )

Tiết 16:

 • TDNĐ: Ôn từ động tác 1 đến 9
 • TDLH: Ôn từ động tác 1 đến 50
 • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

Tiết 17:

 • Kiểm tra : Bài TDNĐ của Nữ và bài TDLH của Nam

Tiết 18:

 • Kiểm tra: Chạy tiếp sức.

Tiết 19 đến tiết 27:

 • Học Nội dung tự chọn ( Do GV tự biên soạn)

Tiết 28:

 • Kiểm tra: Nội dung tự chọn.

Tiết 29:

 • Một số bài tập phát triển thể lực chung( Bài tập 1,2,3 Trang 85 TD 11)
 • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên

Tiết 30:

 • Nhảy cao: Ôn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy( Bài tâp 4,5,6,7 trang 85 TD 11)
 • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
 • Trò chơi: Phát triển sức mạnh của chân.

Tiết 31:

 • Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

Tiết 32:

 • Nhảy cao: + Ôn kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy.
+ Học kỹ thuật trên không và tiếp đất.
 • Cầu lông: Ôn: + Một số kỹ thuật di chuyển đã học
+ Đánh cầu thấp, thuận và trái tay
 • Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.

Tiết 33 đến 36: Ôn tập và kiểm tra Học kỳ I.

Xem thêm[sửa]

Liên kết đến đây