Sách:Điện từ sinh học/Đo điện và từ trường của hoạt động điện của tim

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đo điện và từ của hoạt động điện của tim

Phần V quan tâm đến ứng dụng của điện từ sinh học cho tim. Chủ đề này được thảo luận chi tiết hơn trong ứng dụng sinh lý thần kinh bởi vì lịch sử phát triển của điện từ sinh học liên quan mạnh mẽ đến sự phát triển của điện tim.

Hệ thống 12 đạo trình, được thảo luận trong chương 15, là một ứng dụng lâm sang đầu tiên của điện từ sinh học. Về mặt lý thuyết, nó rất là cơ bản. Hệ thống đạo trình đồ thị vecto tim, được thảo luận trong chương 16, được xây dưng dựa trên lý thuyết tiến bộ hơn so với hệ thống 12 đạo trình. Chương 17 bao gồm sự phát triển lý thuyết xa hơn của nhiều hệ thống đạo trình phức tạp, tuy nhiên nó không được sử dụng trong lâm sàng. Chương 18 giải thích ngắn gọn hiệu ứng biến dạng khác nhau của ngực thật.

Sự giới thiệu ngắn về chẩn đoán ECG lâm sàng trong chương 19 được bao gồm trong cuốn sách này, không cung cấp sự giới thiệu về nghiên cứu lâm sàng nhưng mang đến cho người đọc một ấn tượng về những dạng biến đổi khác nhau trong tín hiệu ECG lâm sàng nào được tìm thấy do điều kiện bệnh lý khác nhau trong tim. Điều này cho phép, chẳng hạn như, kĩ sư lâm sàng hiểu cơ bản về yêu cầu công nghệ cho máy ghi và khuếch đại ECG.

Giống phần IV và V cũng bao gồm (trong chương 20) vấn đề về sự dò tìm từ trường nhờ vào hoạt động điện của cơ tim.


Trang trước Đo điện và từ trường của hoạt động điện của tim Trang tiếp

Liên kết đến đây