Tìm hiểu Transistor hiệu ứng trường FET, Vũ Văn Quý

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Tìm hiểu Transistor hiệu ứng trường (FET)
Tên môn học Kĩ thuật điện tử
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm Phó Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Điện Tử Viễn Thông
Bộ môn Kỹ thuật điện tử
Tên sinh viên làm tiểu luận Vũ Văn Quý
Tên lớp Nhiệt Lạnh 2
Khóa học K55
Thời gian làm tiểu luận 2 tuần

Nội dung tóm tắt[sửa]

Cơ bản về transistor hiệu ứng trường(FET) và các cách mắc giải mạch với FET

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]

Liên kết đến đây