Tìm hiểu tranditor trường - FET, Nguyễn Duy An

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Tìm hiểu tranditor trường- FET
Tên môn học Kỹ thuật điện tử
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm Phó Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tên khoa Viện CNSH-CNTP
Bộ môn Kỹ thuật điện tử
Tên sinh viên làm tiểu luận Nguyễn Duy An
Tên lớp Thực Phẩm 1
Khóa học 52
Thời gian làm tiểu luận 2 Tuần

Nội dung tóm tắt[sửa]

Giới thiệu về FET.

   	FET ( Field Effect Transistor) -Transistor hiệu ứng trường 

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]

Liên kết đến đây