Tìm hiểu về Transitor trường FET, Lê Trung Đức

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên đề tài Tìm hiểu về Transitor trường FET
Tên môn học Kỹ thuật điện tử
Tên giáo viên hướng dẫn Nguyễn Phan Kiên
Học hàm Giáo sư
Học vị Tiến Sỹ
Tên trường Đại học bách khoa Hà Nội
Tên khoa Điện tử viễn thông
Bộ môn Thiết bị điện- điện tử
Tên sinh viên làm tiểu luận Lê Trung Đức
Tên lớp Nhiệt lạnh I
Khóa học K55
Thời gian làm tiểu luận 2 tuần

Nội dung tóm tắt[sửa]

Tìm hiểu cấu tao, ứng dụng, tính toán các thông số của transitor trường FET

Giấy phép[sửa]

Download[sửa]

Liên kết đến đây