Tìm kiếm và tải về các hình ảnh có giấy phép Creative Commons trên Flickr

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Việc tìm kiếm các hình ảnh mà bạn có thể sử dụng là việc khá dễ dàng trên Internet. Chắc chắn là bạn nên kiểm tra về giấy phép; bản quyền, giấy phép tài sản sáng tạo công cộng (Creative Commons), .v.v. Flickr có rất nhiều những bức ảnh thuộc về tài sản sáng tạo công cộng và thậm chí có một mục riêng cho chúng.

Các bước[sửa]

  1. Hãy tới Flickr.Com và tìm mục Creative Commons hoặc đi trực tiếp tới mục về Creative Commons.
  2. Hãy tìm tới hình ảnh bạn muốn.
  3. Hãy kiểm tra xem giấy phép là gì. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng hình ảnh và site đó, bạn có thể bị hạn chế trong việc sử dụng nó.
  4. Hãy nháy vào biểu tượng “All Sizes” (Tất cả các kích cỡ).
  5. Hãy chọn cỡ ảnh bạn muốn và tải nó về.
    • Hình ảnh sẽ được lưu tên dưới dạng một loạt số, nên bạn có thể muốn đổi tên cho nó, nhưng hãy chắc chắn là bạn đã có thông tin phù hợp để ghi công, nếu cần.
  6. Ngoài ra, hãy tải về vài hình ảnh từ Flickr.


Bài viết có liên quan[sửa]