Tập tin:C3MS vlos2.png

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tập tin gốc(572×578 điểm ảnh, kích thước tập tin: 58 kB, kiểu MIME: image/png)

Giấy phép


Tôi, người giữ bản quyền của tác phẩm này, từ đây phát hành nó dưới giấy phép sau:

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:09, 11/3/2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:09, 11/3/2011572×578 (58 kB)Cao Xuân Hiếu (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.