Tập tin:Tp.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tp.gif(40×4 điểm ảnh, kích thước tập tin: 300 B, kiểu MIME: image/gif)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:05, 20/5/2009Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:05, 20/5/200940×4 (300 B)Tuanvo (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.