Tập tin:UnderSea-World-Anh-van-10.ppt

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
UnderSea-World-Anh-van-10.ppt(kích thước tập tin: 4,3 MB, kiểu MIME: application/vnd.ms-powerpoint)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện16:18, 30/1/2007 (4,3 MB)Nguyenthephuc (Thảo luận | đóng góp)Thể loại:Anh văn 10 Thể loại:Bài giảng Điện tử Thể loại:THPT Nam Trực - Nam Định
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Trang sau có liên kết đến tập tin này: