Thảo luận:Đại số 8/Chương IV/§4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Không tồn tại bất phương trình bậc nhất (a ≠ 0) dạng ax + b ≥ 0 hoặc ax + b ≤ 0 có tập nghiệm R bạn ạ.

Chỉ có bất phương trình sau 0.x + 0 ≥ 0 hoặc 0.x + 0 ≤ 0 mới có tập nghiệm là R.

Nguyenthephuc, 02:25, 3/12/2014 (UTC)

bất phương trình bậc nhất một ẩn có tập nghiệm là R khi nào?

Daonhung, 17:58, 30/11/2014 (UTC)