Thảo luận:Định hướng chuẩn đầu ra về phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục cấp THPT

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nội dung trang này đã lạc hậu, vì Bộ GD đã công bố chương trình giáo dục phổ thông tổng thể bản chính thức. Nội dung trang này được tách thành 2 trang:

  1. Chương trình giáo dục phổ thông/Phụ lục/Biểu hiện phẩm chất của học sinh
  2. Chương trình giáo dục phổ thông/Phụ lục/Biểu hiện năng lực của học sinh

Xin xem chi tiết tại đó.Nguyenthephuc (thảo luận) 17:12, 7/9/2017 (+07)