Thảo luận:Déjà vu - Hiện tượng cảm thấy một sự kiện, vật thể, nơi chốn thân quen mặc dù chưa trải qua trước đó

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

@ từ "déjà vu": nếu có phiên âm tiếng Việt thì sẽ giúp người đọc dễ nhớ về từ này hơn.

Nguyenthephuc, 10:10, 7/12/2011 (UTC)