Thảo luận:Giải pháp chống kẹt xe tại TP Hồ Chí Minh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nguyenthephuc viết ...[sửa]

Nhưng nếu ai cũng "tránh kẹt" bằng cách đi vào "hẻm", đặc biệt tình huống có 2 dòng người ngược chiều cùng đi vào hẻm, vậy thành ra không kẹt xe ngoài đường thì lại kẹt xe trong hẻm.

Nguyễn Thế Phúc thảo luận 18:54, ngày 21 tháng 9 năm 2009 (CEST)