Thảo luận:Giảng đường của thế kỷ 21

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Rất hay,và mới mẻ, cần triển khai để có thể áp dụng vào thực tế cuộc sống

Niemtin tvkh, 13:35, 21/12/2011 (UTC)

Đánh giá về sơ bộ mô hình là tương đối hay. Tuy nhiên, trong mô hình này chưa rõ đối tượng tham gia. Muốn rõ đối tượng tham gia, tác giả nên đánh giá đối tượng tham gia về cơ bản là những đối tượng nào, yêu cầu trình độ ra sao, cơ sở vật chất cần như thế nào. Nên có đánh giá về chi phí đào tạo cho mỗi cá nhân. Về lợi ích của mô hình thì đa số là tích cực, đặc biệt đối với lớp Sinh học đại cương, tuy nhiên đối tượng tham gia lớp đó đa phần là sinh viên chủ động tham gia học còn số người học thụ động thì sao? Cái khó là đưa số người thụ động từ thụ động sang tích cực.

Anh nghĩ nên bổ sung thêm các yếu tố cho mô hình thêm đầy đủ.

Baocong (thảo luận) 07:52, 26/4/2010 (ICT)
Vâng, em sẽ bổ sung rồi anh lại góp ý cho em. Nếu anh có sẵn những ý tưởng gì thì viết luôn ở đây để em bổ sung vào bài viết nhé. Em
Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 14:36, 6/5/2010 (ICT)
Anh Kiên ơi, em ghi lại một số bổ sung với mô hình ở cấp Đại học tại Note này. Em đang hoàn thiện dần nên mong anh cho thêm ý kiến và kinh nghiệm trong thời gian xây dựng cuốn Sách:Điện từ sinh học.
Cao Xuân Hiếu (thảo luận) 16:54, 1/12/2010 (ICT)