Thảo luận:Khai thác và chế biến cao su ảnh hưởng tiêu cực như thế nào tới nguồn nước

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nguyenthephuc viết ...

Nói chung, tôi không hiểu bạn muốn viết gì?
Nguyễn Thế Phúc thảo luận 15:18, ngày 31 tháng 10 năm 2009 (CET)