Thảo luận:Phương pháp dạy học luyện tập và thực hành

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Phân loại không thống nhất[sửa]

Có sự không thống nhất trong cách phân loại: Theo tài liệu "Modul số 18" thì xếp phương pháp này vào nhóm các phương pháp dạy học tích cực. Còn theo tài liệu tập huấn giáo viên năm 2007 ở bài Các phương pháp dạy học truyền thống thì lại xếp vào nhóm phương pháp dạy học truyền thống.--Nguyenthephuc (thảo luận) 15:29, 28/7/2017 (+07)