Thảo luận:Phương pháp dạy học tiết ôn tập Toán

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

"Luôn luôn thay đổi hình thức ôn tập cho phong phú, đa dạng và hiệu quả khoảng 15/20 phút cho mỗi hình thức." "Mỗi hình thức nên có 1 cao trào tương ứng" => 1 tiết học có từ 2-3 cao trào?

Nguyenthephuc, 15:42, 15/11/2010 (UTC)