Thảo luận:Thuốc viên và những tiến bộ trong kỹ thuật sản xuất viên thuốc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bài viêt rất hay và bổ ích! Cám ơn tác giả và trang báo!

Thehugesky, 00:28, 2/9/2014 (CEST)

Theo mình hiểu thì tên của bài viết này là Thuốc viên và những tiến bộ trong kỹ thuật sản xuất viên thuốc chứ không phải Tên bài mới.--Nguyễn Thế Phúc 05:01, ngày 15 tháng 8 năm 2006 (CDT)