Thảo luận Thành viên:Cao Xuân Hiếu/Note: Go Vietnam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Về goViệt
  • code: goViệt dùng Mediawiki 1.15.3 nhưng không tôn trọng Mediawiki (không hiện logo của mediawiki). Bất ngờ thú vị, Vietnc của tratu.vn-VCC cũng ở đây.
  • nội dung: import vi.Wikipedia.org. Hiện tại chỉ có Sysop mới có quyền edit. Liệu cộng đồng vi.wikipedia.org có phản ứng gì? các wikipedian có sang goViệt?

--