Tiêu bản giải phẫu động vật

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • SẢN XUẤT TIÊU BẢN GIẢI PHẪU ĐỘNG VẬT
  • Bộ dụng cụ giải phẫu cần thiết

Dựng bộ xương gia súc

Dựng bộ xưong gia cầm

Chuẩn bị dụng cụ chứa tiêu bản (bình thủy tinh, bể có nắp)

Chuẩn bị dung dịch formon

Mổ và lây nội tạng

Làm sạch nội tạng

Bảo quản tiêu bản nội tạng

Chuẩn bị dung dịch làm tiêu bản mạch quản (động mạch, tĩnh mạch)

Bơm dung dịch vào mạch quản

Phương pháp làm tiêu mô

Ngâm và giữ tiêu bản mạch quản

Tách cơ tiêu bản mạch quản và thần kinh

Lấy não bộ và tuyến yên

(trang đang được xây dựng)

Nguyễn Bá Tiếp

Liên kết đến đây