Trợ giúp:Hình ảnh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong VLOS, các bài viết có thể được minh họa sinh động bằng cách thêm các hình ảnh.

Nguồn hình ảnh[sửa]

Dùng ngay[sửa]

Các hình sau có thể dùng ngay trong bài viết với cú pháp (hướng dẫn bên dưới) chứa tên hình:

Truyền lên để dùng[sửa]

Các hình từ nguồn khác phải truyền lên (xin chắc là bạn không tìm thấy hình ảnh phù hợp có sẵn trong các nguồn trên trước khi truyền lên):

Cú pháp dùng hình trong bài[sửa]

Thông dụng nhất[sửa]

Một kiểu dáng xe Ford năm 1928

Cú pháp được sử dụng thông dụng nhất tại VLOS tiếng Việt là:

[[Hình:Tên hình|thumb|Kích cỡpx|Mô tả về hình]]

Trong đó:

  • Tên hình là tên của tập tin hình ảnh đã có ở VLOS tiếng Việt hoặc ở Commons. Ví dụ :
  • Kích cỡ là số điểm ảnh của bề ngang của hình mà chúng ta muốn hiển thị. Thông thường dùng khoảng 200 điểm ảnh.
  • Mô tả về hình là các thuyết minh sẽ hiện ra ngay bên dưới hình vẽ.

Ví dụ, để hiện ra hình đang ở bên phải, viết mã sau ngay dưới đề mục của mục này:

[[Hình:1928 Model A Ford.jpg|thumb|200px|Một kiểu dáng xe Ford năm [[1928]]]]


Đưa hình vào bên trái[sửa]

Một kiểu dáng xe Ford năm 1928

Để đưa hình vào bên trái chỉ cần thêm từ khóa "left" như sau:

[[Hình:Tên hình|thumb|left|Kích cỡpx|Mô tả về hình]]

Đây là cách dùng thông dụng nhì tại VLOS tiếng Việt.

Ví dụ, để hiện ra hình đang ở bên trái, viết mã sau ngay dưới đề mục của mục này:

[[Hình:1928 Model A Ford.jpg|thumb|left|200px|Một kiểu dáng xe Ford năm [[1928]]]]


Đưa hình vào giữa[sửa]

Để đưa hình vào giữa chỉ cần thêm từ khóa "center" như sau:

[[Hình:Tên hình|thumb|center|Kích cỡpx|Mô tả về hình]]

Ví dụ, mã sau ở cuối mục này:

[[Hình:1928 Model A Ford.jpg|thumb|center|200px|Một kiểu dáng xe Ford năm [[1928]]]]

sẽ hiện ra hình nằm giữa và các văn bản tiếp theo sẽ nằm bên dưới hình:

Một kiểu dáng xe Ford năm 1928

Giữ kích thước gốc[sửa]

Nguyên tắc hoạt động của động cơ Otto

Từ khóa "thumb" xuất hiện trong cú pháp là giúp chúng ta có thể thay đổi kích thước hình hiện ra theo ý muốn (thông qua |Kích cỡpx|). Tuy nhiên trong nhiều trường hợp (đặc biệt là với các hoạt hình định dạng GIF), cần giữ nguyên kích thước gốc thì hình mới hiển thị tốt. Lúc đó dùng "frame" thay cho "thumb":

[[Hình:Tên hình|frame|Mô tả về hình]]

Ví dụ, để hiện ra hình đang ở bên phải, viết mã sau ngay dưới đề mục của mục này:

[[Hình:4-Stroke-Engine.gif|frame|Nguyên tắc hoạt động của [[động cơ Otto]]]]

Với cú pháp này cũng có thể cho thêm từ khóa "left" và "center" vào để đưa hình sang trái và giữa (tương tự trên).

Không kẻ khung, không chú thích[sửa]

Đây là dạng hiển thị hình ảnh đơn giản nhất. Dạng này ít khi dùng trong bài viết, mà thường dùng trang trí VLOS.

Với hình hiện ra ngay trong dòng chữ, dùng:

[[Hình:Tên hình|Kích cỡpx]]

Ví dụ đoạn mã sau:

Đây là một ngôi sao [[Hình:Fairytale bookmark.png|30px]] thường dùng cho [[VLOS:Bài viết chọn lọc|bài chọn lọc]]

hiện ra:

Đây là một ngôi sao Fairytale bookmark.png thường dùng cho bài chọn lọc

Nâng cao[sửa]

Nếu không ghi rõ kích thước, hình sẽ hiện ra với kích thước gốc. Ví dụ đoạn mã sau:

Ngôi sao gốc [[Hình:Fairytale bookmark.png]]

hiện ra:

Ngôi sao gốc Fairytale bookmark.png

Có thể thêm các từ khóa "right" "left" "center" để điều khiển vị trí. Ví dụ đoạn mã sau:

Ngôi sao bên phải [[Hình:Fairytale bookmark.png|40px|right]]

hiện ra:

Ngôi sao bên phải

Có thể thêm mô tả về hình, nhưng mô tả này không hiện ra dưới hình; nó chỉ hiện ra ở dạng "mẹo" khi đưa con chuột đi vào hình. Ví dụ đoạn mã sau:

Ngôi sao gốc [[Hình:Fairytale bookmark.png|center|Đây là ngôi sao gốc]]

hiện ra:

Ngôi sao gốc

Thử đưa con chuột của bạn đi vào hình, rồi đứng im và đợi vài giây xem sao.

Trang mô tả về hình ảnh[sửa]

Khi ta nhấp chuột vào những hình ảnh hiển thị trong bài theo các cú pháp trên, chúng ta sẽ được dẫn tới trang mô tả về hình ảnh này.

Các trang mô tả về hình ảnh có tên bắt đầu bằng chữ "Hình:" (còn gọi là nằm trong không gian tên Hình) tiếp theo là tên của hình. Tại trang mô tả, chúng ta thường đọc được thông tin mô tả thêm về hình ảnh, nguồn gốc, ai là tác giả, và thẻ quyền cho hình ảnh.

Nếu bạn thấy mô tả về hình còn thiếu hay không chính xác và bạn có thể sửa/thêm, mời bạn ấn vào nút sửa đổi ở trang này để sửa. Bạn cũng có thể xếp thể loại các trang mô tả về hình.

Nếu bạn thấy hình không có ghi giấy phép hoặc có thông báo hình có thể bị xóa vì thiếu giấy phép thì đừng dùng nó. Cũng có thể bạn có biết thông tin nguồn gốc và thẻ quyền phù hợp cho hình; lúc dó ấn vào nút sửa đổi để thêm các thông tin này, giúp hình không bị xóa vì thiếu thông tin bản quyền và giúp mọi người có thể tiếp tục dùng nó.

Trang mô tả về hình cũng trình bày lịch sử các lần truyền lên của hình cùng tên, ngày giờ truyền lên, thành viên nào đã truyền lên và liên kết đến các phiên bản cũ cùng các mô tả cũ. Các thành viên đã đăng nhập có thể có thêm nút giúp phục hồi lại các phiên bản cũ của hình.

Liên kết từ hình ảnh[sửa]

Như đã nói ở trên, nhấp chuột vào hình ảnh trong bài sẽ được dẫn tới trang mô tả về hình ảnh. Đôi khi chúng ta muốn có đường dẫn kiểu khác.

Dẫn tới trang mô tả mà không hiển thị[sửa]

Thêm dấu hai chấm trước từ khóa "Hình":

[[:Hình:Tên hình]]

Ví dụ mã sau:

[[:Hình:1928 Model A Ford.jpg]]

sẽ hiện ra:

Hình:1928 Model A Ford.jpg

Dẫn tới trang bất kỳ khi ấn vào hình[sửa]

Xem hướng dẫn tại tiêu bản:hình tượng

Album ảnh[sửa]

Khi bài viết có một loạt hình ảnh cần hiển thị theo nhóm ta có thể dùng mã sau để liệt kê chúng thành dạng album:


<gallery>
Hình:''Tên hình thứ nhất''|''Mô tả hình thứ nhất''
Hình:''Tên hình thứ nhì''|''Mô tả hình thứ nhì''
Hình:''Tên hình thứ ba''|''Mô tả hình thứ ba''
Hình:''Tên hình thứ tư''|''Mô tả hình thứ tư''
</gallery>

Số lượng hình trong album không hạn chế, tuy nhiên thường dùng 4 hay 8 hình.

Ví dụ viết mã ở cuối mục này:


<gallery>
Hình:Rfl-mandel003-out-p03.ps.rgb.bmp-fv-ls.2-gq90op.jpg|Một [[fractal]] Mandelbrot
Hình:Flower3.jpg|Fractal trông giống bông hoa
Hình:Julia set (Detail 01).jpg|Một fractal của [[tập hợp Julia]]
Hình:Rfl-mandel002-out-p02.ps.rgb.bmp-fv-ls.2-gq90op.jpg|Một fractal Mandelbrot khác
</gallery>

sẽ hiện ra album ảnh các fractal (các nội dung tiếp theo của bài sẽ được trình bày sau album ảnh này):

Sửa lại hình[sửa]

Đôi khi bạn bắt gặp một hình ảnh có sẵn tại VLOS hay Wikimedia Commons mà bạn muốn dùng, nhưng trên hình có thông tin sai hoặc chỗ không vừa ý và bạn muốn sửa lại.

Bạn có thể tải hình về, sửa bằng công cụ mà bạn có, rồi truyền hình lên (ghi chú thích về sửa chữa của mình) với tên cũ, để ghi đè vào hình đã có. Hãy đợi một thời gian để máy móc cập nhật (thường là 1 ngày), bạn sẽ thấy hình mới xuất hiện trên mọi trang liên quan.

Sau khi đã ghi đè, hình cũ vẫn có thể được hồi phục nếu cần, bằng cách sử dụng các nút phục hồi trên trang mô tả về hình.

Tập tin phương tiện[sửa]

Các hướng dẫn trên dành cho sử dụng tập tin hình ảnh, tại mục này xin nói qua về liên kết đến tập tin "phương tiện". Trong VLOS, các tập tin phương tiện bao gồm các tập tin hình ảnh và âm thanh. Có thể tạo đường liên kết đến trang mô tả các tập tin phương tiện bằng việc dùng từ khóa "Phương tiện".

Ví dụ mã sau:

[[Phương tiện:1928 Model A Ford.jpg]]

sẽ hiện ra:

Phương tiện:1928 Model A Ford.jpg

Xem chi tiết về việc sử dụng tập tin âm thanh tại VLOS:Đoạn âm thanh.

Xem thêm[sửa]

Còn thắc mắc? Mời vào: