Trợ giúp:Tìm kiếm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Có thể dùng ô tìm kiếm để tìm các bài đã viết trong VLOS. Gõ tên bài hoặc từ khóa liên quan đến bài cần tìm bằng tiếng Việt (xem thêm VLOS:Gõ tiếng Việt) vào ô và ấn "Nhập" ("Enter") hoặc ấn nút Tìm kiếm.

Xem và Tìm kiếm[sửa]

Ấn "Enter" sẽ đưa bạn tới bài viết có tên giống tên bài bạn đã nhập vào ô tìm kiếm. Nếu bài viết chưa tồn tại, sẽ có thông báo và các hướng dẫn thêm, trong đó có lựa chọn cho bạn viết bài mới đó.

Nút tìm kiếm hiện ra danh mục các bài viết có chứa các từ khóa mà bạn đã nhập vào ô tìm kiếm..

Một bài viết mới được tạo ra, đã ghi vào cơ sở dữ liệu của VLOS, nhưng có thể chưa được ghi vào danh mục tìm kiếm của máy truy tìm dữ liệu. Những bài này luôn hiện ra khi gõ tên chuẩn xác và dùng nút hiển thị, trong khi có thể không hiện ra khi gõ từ khóa và dùng nút tìm kiếm. Do vậy đừng ngạc nhiên khi bạn mới viết xong một bài mà nhấn tìm kiếm không thấy.

Làm gì khi không tìm được[sửa]

Khi không tìm thấy từ hoặc cụm từ mà bạn muốn, hoặc không xác định được từ khóa cần thiết. Hãy làm theo chi dẫn dưới đây:

Khi tất cả những cách trên không mang lại hiệu quả, ngay cả sau một thời gian chờ đợi:

  • Bạn có thể tìm hiểu về kiến thức bạn cần tại những nguồn tài liệu khác, rồi viết chúng vào đây để những người biết tiếng Việt đi sau bạn không mất công tìm kiếm nữa.
  • Nếu thông tin cần tìm là hình ảnh (ví dụ hình một ngôi đình làng), bạn có thể tự chụp (đến một ngôi đình và chụp hình), hay sưu tầm các hình ảnh thuộc phạm vi công cộng và tải hình lên, giúp những người đồng nghiệp sau này.