Trợ giúp:Tạo bảng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong các bài viết ở VLOS, có thể dùng mã wiki để tạo bảng.

Lợi và hại của bảng[sửa]

Các bảng biểu giúp sắp xếp số liệu một cách hợp lý, đẹp mắt, dễ tra cứu. Tuy nhiên, mặc dù có thể hiển thị đẹp, chúng khó sửa vì mã nguồn rắc rối.

Tránh dùng các bảng khi liệt kê đơn giản, thay vào đó dùng mã wiki cho liệt kê danh sách. Các bảng có thể dùng tại các tiêu bản vì thường việc sửa các tiêu bản do các thành viên có kinh nghiệm đảm nhiệm.

Cú pháp[sửa]

Cơ bản[sửa]

Các bảng bắt đầu bằng {| và kết thúc bằng |}, cả hai mã phải nằm ở đầu đoạn văn. Các hàng cách nhau bởi |- ở đầu đoạn văn. Một hàng mới được bắt đầu bởi | ở đầu đoạn văn, tiếp theo là nội dung các ô ngăn bởi ||.

Ví dụ:


{|
| hàng 1 cột 1 || hàng 1 cột 2
|-
| hàng 2 cột 1 || hàng 2 cột 2
|}

Sẽ cho:

hàng 1 cột 1 hàng 1 cột 2
hàng 2 cột 1 hàng 2 cột 2

Nếu dùng {| border="1" thay cho {| ở đầu bảng thì bảng sẽ có đường viền chung quanh các ô.

Ví dụ:


{| border="1"
| hàng 1 cột 1 || hàng 1 cột 2
|-
| hàng 2 cột 1 || hàng 2 cột 2
|}

Sẽ cho:

hàng 1 cột 1 hàng 1 cột 2
hàng 2 cột 1 hàng 2 cột 2

Trong một hàng, nếu dùng ! thay cho | !! thay cho || thì sẽ được hàng chữ đậm. Xin dùng cách này cho các hàng tiêu đề.

Ví dụ:


{| border="1"
! hàng 1 cột 1 !! hàng 1 cột 2
|-
| hàng 2 cột 1 || hàng 2 cột 2
|}

Sẽ cho:

hàng 1 cột 1 hàng 1 cột 2
hàng 2 cột 1 hàng 2 cột 2

Trong hàng 1, nếu dùng |+ thay cho | thì sẽ trở thành đầu đề của bảng.

Ví dụ:


{| border="1"
|+ Bảng
|-
! hàng 1 cột 1 !! hàng 1 cột 2
|-
| hàng 2 cột 1 || hàng 2 cột 2
|}

Sẽ cho:

Bảng
hàng 1 cột 1 hàng 1 cột 2
hàng 2 cột 1 hàng 2 cột 2

Trang trí[sửa]

Prettytable[sửa]

Một trang trí thuận tiện là dùng loại bảng mặc định "prettytable" hay "wikitable" của Wikipedia.

Ví dụ:


{| class="prettytable"
! hàng 1 cột 1 !! hàng 1 cột 2
|-
| hàng 2 cột 1 || hàng 2 cột 2
|}

Sẽ cho:

hàng 1 cột 1 hàng 1 cột 2
hàng 2 cột 1 hàng 2 cột 2

Ô chiếm nhiều hàng/cột[sửa]

Nếu muốn có một ô trải trên nhiều cột dùng colspan="n" | ngay trước nội dung của ô; với n là số cột mà ô sẽ chiếm.

Ví dụ:


{| class="prettytable"
| colspan="2" | Ô này chiếm 2 cột 
|-
| Ô bình thường || Ô bình thường
|}

Sẽ cho:

Ô này chiếm 2 cột
Ô bình thường Ô bình thường

Nếu muốn có một ô trải trên nhiều hàng dùng rowspan="n" | ngay trước nội dung của ô; với n là số hàng mà ô sẽ chiếm.

Ví dụ:


{| class="prettytable"
| rowspan="2" | Ô này chiếm 2 hàng || Ô bình thường 
|-
| Ô bình thường
|}

Sẽ cho:

Ô này chiếm 2 hàng Ô bình thường
Ô bình thường

Nếu muốn có một ô trải trên nhiều hàng và nhiều cột colspan="n" rowspan="m" | ngay trước nội dung của ô; với n là số cột mà ô sẽ chiếm và m là số hàng mà ô sẽ chiếm.

Ví dụ:


{| class="prettytable"
| Ô bình thường || rowspan="2" colspan="2"| Ô này chiếm 2 hàng 2 cột || Ô bình thường 
|-
| Ô bình thường || Ô bình thường 
|-
| Ô bình thường || Ô bình thường || Ô bình thường || Ô bình thường
|}

Sẽ cho:

Ô bình thường Ô này chiếm 2 hàng 2 cột Ô bình thường
Ô bình thường Ô bình thường
Ô bình thường Ô bình thường Ô bình thường Ô bình thường

Mẹo nhỏ[sửa]

Hãy xem mã nguồn (ấn vào nút sửa đổi) của các bảng phức tạp và đẹp mắt mà bạn thích. Biết đâu bạn có thể áp dụng chúng cho bảng trong bài viết của bạn.

Xem thêm[sửa]

Còn thắc mắc? Mời vào: