VLOS:Nhà tài trợ

Từ VLOS
(đổi hướng từ VLOS:Quyên góp)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thư viện Khoa học VLOS là thư viện điện tử dạng wiki duy nhất có mục đích phổ biến các kiến thức về khoa học, công nghệ và giáo dục bằng tiếng Việt. Thư viện Khoa học VLOS gồm một tổ hợp các wiki: wiki Tủ sách Khoa học, wiki Thư viện Đề thi, wiki Khoa học Huyền bí và wiki Bản đồ Văn hóa.

Tủ sách Khoa học VLOS có 39.185 thành viên là những học sinh, sinh viên và nhà khoa học từ khắp mọi nơi tham gia đóng góp và cộng tác. Chính thức hoạt động từ tháng 11 năm 2005 đến nay, thư viện VLOS đang lưu trữ 71.310 bài viết và tệp tư liệu.

Theo đánh giá lượng truy cập tại Alexa.com, ngày 02/07/2011 Thư viện Khoa học VLOS xếp hạng 256,323 so với tất cả website trên thế giới và hạng 2,064 đối với các truy cập từ Việt Nam (chiếm 89.44% tổng lượng truy cập). Thứ hạng PageRank của Thư viện Khoa học VLOS trên các máy tìm kiếm là 5/10 (chi tiết).


Tài trợ qua PayPal

VLoS là một website hoạt động phi lợi nhuận. Mọi lòng hảo tâm muốn đóng góp về tài chính để xây dựng VLoS xin gửi email đến vietbio@gmail.com. Đóng góp của các bạn sẽ được sử dụng để chi trả phí thuê máy chủ, các dịch vụ nâng cấp, bảo mật của máy chủ và phần mềm.


Ngoài ra, bạn có thể giúp đỡ Thư viện VLoS bằng cách quảng bá thông tin về thư viện. Xin hãy chép đoạn code sau và gắn nó lên website mà bạn quản lý.

Banner tĩnh 130 x 130
<a href="www.thuvienkhoahoc.com"><img src="http://tusach.thuvienkhoahoc.com/images/d/d4/Logo.jpg" width="130" height="130"></a>

Logo.jpg

Banner động 130 x 130
<a href="www.thuvienkhoahoc.com"><img src="http://tusach.thuvienkhoahoc.com/images/0/07/Vlos_banner.gif" width="130" height="130"></a>

Vlos banner.gif

Banner tĩnh 210 x 100
<a href="www.thuvienkhoahoc.com"><img src="http://tusach.thuvienkhoahoc.com/images/6/68/Logo_vlos.gif" width="210" height="100"></a>

Logo vlos.gif

Xin thay mặt nhóm sáng lập và các thành viên khác của VLoS cám ơn lòng hảo tâm và sự giúp đỡ của bạn.

Cao Xuân Hiếu

Các nhà tài trợ

Các website bạn bè

Xem chi tiết: VLOS:Các website bạn bè

Xem thêm