VLOS:Sách hướng dẫn/Quản lí

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 

Lời mở đầu

Tìm kiếm và Đọc bài

Viết bài

Phương châm về biên soạn

Quyền tác giả

Quản lí

Giao lưu và Thảo luận

   

 Sách hướng dẫn/Quản lí (Chương 6)

Phương châm của VLoS

VLoS là một dự án của cộng đồng và có mục đích chính sau đây;

Mục đích của VLoS là biên soạn một cơ sở dữ liệu về khoa học và giáo dục có uy tín và có chất lượng cũng như số lượng thông tin bằng tiếng Việt vào bậc nhất thế giới


Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các bài viết sau:

Người quản lí

Người quản lí là thành viên tham gia có một số chức năng đặc biệt giúp Thư viện VLOS phát triển. Chỉ có người quản lí mới có thể thao tác được một số chức năng đặc biệt để quản lí cũng như vận hành dự án. Xu hướng chung hiện tại của cộng đồng người sử dụng Wiki là nên hạn chế quyền hành của người quản lí để khía cạnh khách quan cũng như tính cộng đồng của dự án được nâng cao.


Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các bài viết sau:

Những lúc này cần giải quyết ra sao?

 • Bút chiến
  Đôi khi, giữa những thành viên sẽ xảy ra mâu thuẫn trong cách viết bài. Ví dụ như anh A muốn viết như thế này và chị B sửa lại thế khác. Rồi sau đó anh A lại sửa lại theo ý mình và chị B lại sửa lại theo ý của chị. Trường hợp này được gọi là "bút chiến", thông thường hay xảy ra do những bất đồng trong quan điểm về những vấn đề có thể liên quan đến chính trị, tôn giáo, sắc tộc, lịch sử v.v
  Những lúc này, các bên liên quan cần bình tĩnh xem xét lại vấn đề và sử dụng trang "Thảo luận" để cùng nhau đi đến một giải pháp tốt nhất (nếu có thể).
  Nếu cách giải quyết này vẫn không ổn thoả, lúc này, người quản lí sẽ can thiệp vào và sử dụng chức năng "khoá trang bài viết" để không cho sửa đổi. Sau đó, khi "sự việc" đã yên ổn thì người quản lí tháo bỏ chức năng này và trang được tiếp tục "mở".
 • Khi bài viết vi phạm quyền tác giả
  Khi bài viết bị phát hiện là vi phạm quyền tác giả, người quản lí sẽ nêu vấn đề tại trang cần bị xoá để thảo luận có nên xoá hay không. Nếu không có ý kiến phản đối, người quản lí sẽ xoá trang đó.
  Một điều cần lưu ý là trong cộng đồng người sử dụng tiếng Việt, chúng ta tương đối phóng khoáng về vấn đề này. Có nhiều trang thông tin cho phép sử dụng bài viết một cách "tự do" nếu mục đích sử dụng không nhằm để kinh doanh. Do đó, theo ý cá nhân NOB, thì chúng ta cũng nên tận dụng điều kiện thuận lợi này nhằm phát triển Thư viện Khoa học VLOS để tạo một nguồn thông tin kiến thức cho cộng đồng người sử dụng tiếng Việt sử dụng chung. Cũng cần phải nói rõ là nguyên tắc "Nêu rõ nguồn thông tin" trên cũng cần được lưu ý khi chúng ta sử dụng bài viết có nguồn khác.


Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các bài viết sau:

Không cho phép sử dụng (khoá IP)

...đang chờ người viết bổ sung....


Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các bài viết sau:

 • trang tham khảo
 • trang tham khảoNgười sáng lập VLOS

...đang chờ người viết bổ sung....


Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các bài viết sau:

 • trang tham khảo
 • trang tham khảoTrang trước Quản lí Trang kế tiếp